Služby a servis

Total Fluid Management (TFM)

Total Fluid Management (TFM) je služba orientovaná na zákazníka a představuje komplexní péči o maziva a mazání.

TFM zajišťuje následné činnosti:
 • Dopravu a skladování maziv
 • Výběr a aplikace nejvhodnější maziva
 • Odborné provádění servisních úkonů
 • Prevence prostojů následkem neočekávaných poruch strojů a zařízení
 • Zabezpečení likvidace a odvozu upotřebených maziv dle platné legislativy
 • Logistika nákupu – objedná se jen potřebné zboží
 • Logistika přepravy a skladování na náklady poskytovatele TMF
 • Snížení nákladů na jednotku produkce – úspora provozních náplní
 • Laboratorní rozbory a technologický servis do 24hodin
 • Redukce odpadů a obalů včetně bezplatného zneškodnění
 • Instalace a technická údržba zařízení k provozu TFM
 • Organizace zaměstnanců – pravidelná školení
 • Management kvality a životního prostředí

Ve stručnosti shrnuto komplexní péče o mazání poskytovaná formou TFM znamená: Sledování maziva po celou dobu jeho životního cyklu, tj. od vzniku požadavku na mazivo přes výběr optimálního maziva, dodání na pracoviště, odborné naplnění maziva do stroje, plynulé sledování změn probíhajících v mazivu během jeho provozu až po jeho odvoz a likvidaci v souladu s platnými předpisy ochrany životního prostředí.

Konzervační prostředky slouží k tomu, aby chránily kovové povrchy před vlivy prostředí a tím zabránily přeměně kovů na jejich sloučeniny, zejména na oxidy. Oleje konzervační a konzervační vazelíny jsou ropné produkty s přísadami zlepšujícími ochranný účinek proti atmosférické korozi. Slouží pro dočasnou konzervaci kovových výrobků.

Dlouhodobost ochrany závisí nejen na ochranné schopnosti konzervačního prostředku, ale i na klimatických podmínkách,- na dokonalosti konzervačního postupu,na druhu ochranného balení a na skladovacích, případně přepravních podmínkách.

Servisní tým

– servis a poradenství přímo u zákazníka

Naše vědomosti a zkušenosti v oblasti aplikace mazacích olejů a plastických maziv rádi využijeme i přímo u Vás. Díky novému servisnímu vozidlu Madit umíme pohotově reagovat na akutní požadavky klientů a řešit případné problémy přímo u zákazníka. Vozidlo je vybaveno nejnovější technikou určenou na filtraci olejů, ošetřování emulzních kovoobráběcích kapalin, tribodiagnostiku,určování optimální životnosti maziv atd. Díky pomoci našich specialistů přímo v terénu může být odstraněný případný nevhodný výběr či nevhodné používání maziv, mohou být prodlouženy výměnné intervaly. Dají se též včas odhalit potencionální či skryté závady zařízení a tím předcházet vážným poruchám a větším škodám.

Technický servis

Tribologické poradenství

Nabízíme Vám služby kvalifikovaných specialistů-tribotechniků, kteří Vám díky svým vědomostem a zkušenostem v oblasti mazání pomohou při výběru nejvhodnějšího maziva a nabídnou řešení jakýchkoliv vašich problémů týkajících se jeho optimálního používání. Rychlá a kvalifikovaná pomoc našich odborníků snižuje u našich zákazníků provozní riziko a zabezpečuje spolehlivý chod zařízení. Odborným poradenstvím přispíváme též k dosažení cílů našich klientů v oblasti racionalizace a optimalizace nákladů.

1) Odběry vzorků

Podle jednoduchého přiloženého návodu odebere zákazník nebo náš odborník do vzorkovací nádoby dostatečné množství oleje určeného na analýzu.

2) Analýza vzorků

Analýza vzorků probíhá na nejmodernějších zařízeních, mezi které patří např.ICP spektrometr, titroprocesor, CCD fotometr, automatický viskozimetr Houillon, atd. Získané výsledky vyhodnocují zkušení odborníci.

3) Doručení výsledků

Zákazník obdrží písemnou zprávu, která obsahuje výsledky všech zkoušek a odborné vysvětlení, v případě potřeby spolu s návrhy na řešení – doporučení, které zásahy je potřebné vykonat na zařízení,resp. s mazacím olejem. V případě, že výsledek analýzy oleje poukazuje na možnost vážné poruchy zařízení, je o tom zákazníky informován okamžitě, tímto ušetříte značné náklady na opravu a předejdete ztrátám způsobeným zastavením výroby.

Info-linka

 • Rexroth Bosch Group
 • Schaeffler Group INA-FAG
 • MEGADYNE
 • ČZ Řetězy
 • GÜDEL
 • COOPER
 • EXXONMOBIL
 • AutoMax Wamsley enterprises international
 • PEVASTAR
 • TORK
 • LOCTITE
 • SKF
 • NSK-RHP
 • THK
 • ZVL-ZKL
 • TIMKEN, TPS
 • HSP Schwahlen GmbH
 • McGill